خدمات اسناد رسمی

وکلا و مشاورین فارسی زبان ما اماده ارائه خدمات اسناد رسمی به ساکنین بریتیش کلمبیامی باشند. گواهی امضا، کپی برابر اصل و سایر خدمات مرتبط با اسناد رسمی